Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim upowszechniać

Poznaj jak inaczej można określić słowo upowszechniać. Znaleziono 31 wyrazów bliskoznacznych do słowa upowszechniać.

  1. rozpowszechniać, propagować, transmitować, reklamować, wieścić, robić szum wokół czegoś, umasawiać, podawać do (ogólnej/publicznej) wiadomości, rozprzestrzeniać, uniwersalizować, krzewić, udostępniać, roztaczać, puszczać coś w obieg/świat, szerzyć, rozgłaszać, emitować, przeszczepiać, siać, głosić, promować, nadawać czemuś rozgłos, rozpowiadać, rozpuszczać, popularyzować, umiędzynaradawiać, lansować, rozprowadzać, zaznajamiać z czymś, ogłaszać (wszem i wobec), rozszerzać zasięg czegoś,

Dodaj stronę Synonim.ORG do pulpitu w 3 krokach

Ta strona wykorzystuje nowoczesne możliwości internetowe, aby zapewnić Tobie wrażenia podobne do dedykowanej aplikacji mobilnej. Wykonaj 3 kroki i ciesz się wygodą korzystania ze słownika synonimów języka polskiego na swoim telefonie.

Krok 1

Kliknij w dymek który jest na samym dole ekranu

krok 1

Krok 2

Kliknij w przycisk "Dodaj" aby zatwierdzić

krok 2

Krok 3

Od tego momentu masz dostęp do Synonim.ORG z pulpitu

krok 3

Podziel się z innymi użytkownikami bazą synonimów

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...