Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: upominać

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. napominać, przywoływać kogoś do porządku, wymyślać, karcić, ofukiwać, robić komuś wyrzuty, musztrować, udzielać komuś reprymendy, strofować, podkręcać, czynić komuś wymówki, urągać, sztorcować, zrzędzić, zwracać komuś uwagę, ganić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...