Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: upływać

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przemijać, płynąć, iść, uciekać, lecieć, przebiegać, mknąć, schodzić, kończyć się, mijać, przelatywać, przemykać, przechodzić, ubiegać, umykać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...