Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: uniżony

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pokorny, czołobitny, podn. korny, posłuszny, serwilistyczny, przypochlebny, służalczy, niewolniczy, pokorniutki, uległy, spokorniały, spotulniały, wiernopoddańczy, potulny, przymilny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...