Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ulepszenie

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. polepszenie, żart. wodotrysk, poprawa, nowość, usprawnienie, ułatwienie, gadżet, nowinka techniczna, zmiana na lepsze, udogodnienie, bajer, innowacja, novum, udoskonalenie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...