Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ulatniać się

Wszystkie 26 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wyparowywać, wydobywać się, wietrzeć,
  2. przen. urywać się, zwiewać, pryskać, nawiewać, pierzchać, wychodzić, wycofywać się, oddalać się, wyślizgiwać się, znikać, wybywać, wymykać się, wynosić się,
  3. przen. zapodziewać się, zawieruszać się, niknąć, dematerializować się, podziewać się, przepadać (bez śladu/jak kamień w wodę), znikać (jak kamfora), ginąć, gubić się, rozpływać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...