Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ukazywać

Wszystkie 22 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. czynić widocznym pokazywać, okazywać, odsłaniać, obnażać, odkrywać,
  2. przedstawiać, przelewać/rzucać coś na papier, portretować, prezentować, odmalowywać, obrazować, opisywać, wyobrażać, manifestować, ilustrować, demonstrować, odtwarzać, odzwierciedlać, oddawać, nakreślać, uobecniać, wyrażać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...