Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: układać

Wszystkie 39 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. kłaść, stawiać, rozstawiać, nakładać, rozpościerać, umieszczać, rozkładać, rozmieszczać, składać, wykładać, ustawiać,
  2. kształtować, formować,
  3. porządkować, segregować, poprawiać, sortować, rozsortowywać, szeregować, systematyzować, rozplanowywać, hierarchizować, aranżować,
  4. np. wiersz komponować, kreować, nakreślać, pracować/siedzieć nad czymś, mieć coś na warsztacie, preparować, pisać, tworzyć, sporządzać, przelewać/ rzucać coś na papier, † koncypować, przygotowywać,
  5. np. psa tresować, szkolić, ujeżdżać, poskramiać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...