Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ugaszczać się

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. raczyć się, najadać się, zapychać się, krzepić się, nasycać się, opijać się, objadać się, napychać się, opychać się, pokrzepiać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...