Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: uformować

Wszystkie 22 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. powołać coś do życia sformować, stworzyć, zorganizować, skompletować, zmontować, utworzyć, sklecić, zbudować, ukonstytuować, ułożyć,
  2. nadać kształt ukształtować, wyfasonować, urobić, wymodelować, wykształcić, ugnieść,
  3. np. żołnierzy sformować, ustawić, ugrupować, pogrupować, uszeregować, poustawiać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...