Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: uczęszczany

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. odwiedzany, zatłoczony, ruchliwy, przepełniony, ludny, rojny, tłoczny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...