Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ucierać

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. rozcierać, sproszkowywać, rozdrabniać, rozdrabiać, rozmiażdżać, miażdżyć, rozgniatać, proszkować, przecierać, trzeć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...