Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ułudny

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. poet. złudny, mirażowy, nieziszczalny, nieprawdziwy, fantastyczny, nieautentyczny, nierealny, utopijny, fikcyjny, zwodniczy, nieprawdopodobny, zmyślony, urojony, iluzoryczny, iluzyjny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...