Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: tymczasowy

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. chwilowy, przejściowy, okresowy, sezonowy, czasowy, nietrwały, dorywczy, doraźny, prowizoryczny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...