Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: tuczyć się

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot. paść się, zapychać się, napychać się, odjadać się, posp. przeżerać się, posp. zażerać się, objadać się, opychać się, jeść za dwóch, posp. obżerać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...