Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: tułaczy

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. emigrancki, wędrowny, włóczęgowski, zesłańczy, wychodźczy, emigracyjny, uchodźczy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...