Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: trywializować

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. banalizować, infantylizować, zubożać, prymitywizować, pozbawiać coś głębi, spłycać, symplifikować, spłaszczać, degradować, zubażać, upraszczać, ubożyć, równać w dół, wulgaryzować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...