Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: trwożliwy

Wszystkie 17 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. trwożny, zahukany, strachliwy, podszyty strachem/tchórzem, dziki, małoduszny, bojaźliwy, tchórzowski, panikarski, niepewny, potulny, pierzchliwy, płochliwy, tchórzliwy, lękliwy, zastrachany, zestrachany,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...