Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: transponować

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. dk a. ndk przystosować, przetworzyć, przeobrazić, przerobić, zaadaptować, przekształcić, adaptować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...