Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: towarzyski

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. np. osoba natura kontaktowy, gościnny, rozmowny, koleżeński, zabawowy, przyjacielski, przyjazny, otwarty, życzliwy, ekstrawertyczny, rozrywkowy, ekstrawersyjny,
  2. np. rozmowa grzecznościowy, nieformalny, kurtuazyjny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...