Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: towarowiec

Wszystkie 6 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. transportowiec, statek frachtowy/towarowy/handlowy, masowiec, frachtowiec, kontenerowiec, drobnicowiec,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...