Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: szeroko

Wszystkie 27 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przestronnie, rozłożyście, rozlegle,
  2. przen. obszernie, wyczerpująco, rozwlekle, wieloaspektowo, przydługawo, wnikając w szczegóły, w najdrobniejszych szczegółach, z detalami, przydługo, długo, ze szczegółami,
  3. przen. całościowo, dogłębnie, globalnie, wielokierunkowo, wielostronnie, uniwersalnie, wszechstronnie, wielotorowo, wielowymiarowo, wielopłaszczyznowo, systemowo, kompleksowo, różnokierunkowo,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...