Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: systematyzować

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. klasyfikować, porządkować, szeregować, kategoryzować, układać, rozsortowywać, organizować, segregować, typizować, hierarchizować, sortować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...