Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: sympatie

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. preferencje, sentymenty, przechył, orientacja, predylekcja, zamiłowania, skłonności, upodobania, inklinacja,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...