Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: sycić się

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nasycać się, opychać się, najadać się, napychać się, zapychać się, dogadzać sobie,
  2. przen. napawać się, rozkoszować się, upajać się, zachwycać się, zachłystywać się, cieszyć się, rozsmakowywać się, radować się, delektować się, lubować się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...