Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: swada

Wszystkie 28 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. werwa, dynamika, wigor, chęć działania, temperament, rozmach, ikra, energia, zacięcie, witalność, duch, nerw, aktywność, dynamizm, dynamiczność, prężność, żywość, siła witalna, witalizm, rzutkość, życie, ogień, żywiołowość, operatywność,
  2. łatwość wysławiania się elokwencja, dar słowa, zacięcie krasomówcze, płynność,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...