Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: stymulator

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pobudzacz,
  2. przen. czynnik, siła motoryczna/sprawcza, spiritus movens, motor, napęd, generator, sprężyna, lokomotywa, dźwignia,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...