Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: strywializować

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. spłaszczyć, pozbawić coś głębi, zdegradować, zubożyć, uprościć, spłycić, zrównać w dół, zbanalizować, zwulgaryzować, obniżyć poziom czegoś,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...