Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: stróż

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. dozorca, klawisz, cieć, wartownik, strażnik, portier,
  2. przen opiekun, dobry duch/duszek, † dobrodziej, † a. podn wspomożyciel, anioł stróż, obrońca, przyjaciel, protektor,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...