Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: stosowny

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. odpowiedni, poprawny, należyty, adekwatny, trafny, należny, przepisowy, odnośny, optymalny, regulaminowy, właściwy, słuszny, prawidłowy, zdatny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...