Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: stopnieć

Wszystkie 33 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. ulec rozmrożeniu stopić się, odmarznąć, roztopić się, stajać, rozpuścić się, rozmrozić się, rozpłynąć się, odtajać, rozmarznąć, roztajać,
  2. przen.ulec zmniejszeniu zmaleć, rozpłynąć się, rozmyć się, rozmydlić się, skurczyć się, zniknąć, obniżyć się, zredukować się, zdematerializować się, ulec redukcji, ubyć, poobniżać się, pozmniejszać się, pomniejszyć się, wykruszyć się, zmniejszyć się,
  3. przen. zmięknąć, złagodnieć, roztajać, wzruszyć się (do głębi), rozczulić się, rozrzewnić się, roztkliwić się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...