Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: staroświecki

Wszystkie 39 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. staromodny, spróchniały, zgrzybiały, antyczny, archaiczny, długowiekowy, przedpotopowy, niezgodny z duchem epoki, średniowieczny, muzealny, przedwczorajszy, zdezaktualizowany, konserwatywny, pachnący naftaliną, wczorajszy, przestarzały, wielowiekowy, zacofany, przebrzmiały, przeżytkowy, retro, starej daty, zmurszały, nie na czasie, z innej epoki, nadszarpnięty zębem czasu, tradycyjny, wiekowy, przeżyty, stary, starodawny, zabytkowy, niedzisiejszy, dawny, niemodny, tradycjonalistyczny, nieaktualny, anachroniczny, nienowoczesny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...