Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: sprzeciwiać się

Wszystkie 34 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przeciwstawiać się, szumieć, płynąć pod prąd, wyrażać/zgła-szać sprzeciw, nie zgadzać się z czymś/kimś, wierzgać, poddawać coś krytyce, wnosić protest, buntować się, przeczyć, zaprzeczać, odrzucać, występować z krytyką/protestem, walczyć, oprotestowywać, zadawać czemuś/komuś kłam, nie uznawać, kontrargumentować, kontrować, nie akceptować, opierać się, podważać, iść z kimś na udry, wzbraniać się, polemizować, kwestionować, kontestować, stawiać się (kantem), wzdragać się, stawiać opór/weto, negować, protestować, odmawiać komuś racji, oponować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...