Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: sproszkowywać

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. proszkować, ucierać, przemielać, rozdrabniać, mleć, drobić, kruszyć, tłuc, trzeć, rozdrabiać, ścierać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...