Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: sprać się

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wyprać się, odczyścić się, powypierać się, doprowadzić do czystości sczyścić się,
  2. pobić się, poszarpać się, stłuc się, posp nalać się, wygrzmocić się, poszturchać się, naprać się, potarmosić się, potłuc się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...