Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: sportretować

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. namalować, skarykaturować, narysować, uwiecznić,
  2. przen. scharakteryzować, wymalować, opisać, odmalować, przedstawić, nakreślić, ukazać, odtworzyć, zobrazować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...