Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: spiritus movens

Wszystkie 31 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. siła motoryczna/sprawcza, przyczyna, powód, impuls, stymulator, generator, czynnik, sprężyna, bodziec, duch, mózg, napęd, dźwignia, źródło, lokomotywa, pobudka, motor, zachęta,
  2. sprawca, realizator, promotor, pomysłodawca, twórca, inicjator, inspirator, motor, architekt, animator, duch, projektodawca, autor,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...