Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: spłycać

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. upraszczać, ubożyć, wulgaryzować, pozbawiać coś głębi, zubażać, prymitywizować, obniżać poziom czegoś, symplifikować, trywializować, degradować, spłaszczać, równać w dół, zubożać, banalizować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...