Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: spłonąć

Wszystkie 29 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. spalić się, pójść z dymem, skopcić się, † a. podn zgorzeć, sfajczyć się, spopielić się, spopieleć, zetlić się, zetleć,
  2. przen zapłonąć, spłonić się, dostać rumieńców, zarumienić się, rozognić się, spiec raczka/raka, spurpurowieć, oblać/okryć się pąsem/purpurą/rumieńcem, zaczerwienić się, zróżowieć, zapłonić się, poróżowieć, zaróżowieć, † pokraśnieć, spąsowieć, stanąć w pąsach/płomieniach, sczerwienić się, sczerwienieć, zaróżowić się, poczerwienieć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...