Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim skupiać się

Poznaj jak inaczej można określić słowo skupiać się. Znaleziono 21 wyrazów bliskoznacznych do słowa skupiać się.

  1. koncentrować się, konsolidować się, ogniskować się, konfederować się, jednoczyć się, zbierać się, centralizować się, ścieśniać się, ściskać się, łączyć się, kumulować się, stłaczać się, gromadzić się, integrować się, zwierać się, nagromadzać się, ześrodkowywać się, zbijać się, zawęźlać się,
  2. wytężać uwagę koncentrować się, kierować uwagę,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej skupiać się

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...