Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: skrywać

Wszystkie 23 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. umieszczać w ukryciu chować, posp. melinować, † chować/ kryć coś pod korcem/korzec, ukrywać, trzymać coś w sekrecie, dekować, kamuflować,
  2. czynić niewidocznym zakrywać, zasłaniać, osłaniać, zatuszowywać, nakrywać, maskować, kwefić, tuszować, przesłaniać, przykrywać,
  3. trzymać coś w sekrecie ukrywać, pomijać coś milczeniem, taić, utajniać, zatajać, przemilczać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...