Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: skrótowy

Wszystkie 15 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. krótki, hasłowy, migawkowy, lapidarny, aforystyczny, sumaryczny, treściwy, oszczędny, zwięzły, przeglądowy, lakoniczny, esencjonalny, niedługi, przekrojowy, skąpy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...