Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: skłaniać się

Wszystkie 34 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. rozpatrywać coś pozytywnie przychylać się, zgadzać się, woleć, akceptować, aprobować, przystawać, przyklaskiwać, decydować się, preferować,
  2. mieć skłonność do czegoś zmierzać, preferować, dawać czemuś/komuś pierwszeństwo, opowiadać się za czymś/kimś, chcieć, przedkładać, optować za czymś/kimś, być zwolennikiem czegoś/ kogoś, † inklinować, pisać się na coś, ciążyć/grawitować ku czemuś, woleć, mieć melodię do czegoś,
  3. skierowywać się w dół schylać się, opuszczać się, chylić się, przychylać się, obniżać się, pochylać się, zginać się (we dwoje/w pół), wyginać się, schodzić, nachylać się, przechylać się, zniżać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...