Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: sformować

Wszystkie 18 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. powołać do życia nadać kształt uformować, utworzyć, skompletować, ukształtować, zorganizować, wymodelować, ułożyć, sklecić, urobić, stworzyć, ukonstytuować, zmontować,
  2. np. żołnierzy uformować, uszeregować, ugrupować, poustawiać, pogrupować, ustawić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...