Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: separować

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. dk a. ndk odseparować, rozłączyć, odciąć, odgrodzić, odgraniczyć, rozdzielić, odłączyć, oddzielić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...