Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: sentyment

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przywiązanie, uczucie, przyjaźń, sympatia, † afekt,
  2. sentymentalność, tkliwość, sentymentalizm, czułość, wzruszenia, czułostkowość, wzruszenie, emocje,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...