Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: samolub

Wszystkie 4 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot. egoista, sobek, egocentryk, nieużytek,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...