Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim sakramentalny

Poznaj jak inaczej można określić słowo sakramentalny. Znaleziono 5 wyrazów bliskoznacznych do słowa sakramentalny.

  1. zwykły, niezmienny, stały, nieodmienny, tradycyjny,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej sakramentalny

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...