Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: służyć

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pomagać, poświęcać się, działać/pracować dla czyjegoś dobra, poświęcać siły w jakiejś sprawie,
  2. np. o zdrowiu dopisywać,
  3. usługiwać, pomagać, † posługiwać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...