Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: służalczy

Wszystkie 21 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pokorny, grzeczniutki, niewolniczy, uniżony, pełen uległości, uległy, potulny, pokorniutki, grzeczny, mydłkowaty, lizusowski, przypochlebny, lokajski, fagasowski, bałwochwalczy, serwilistyczny, przymilny, wiernopoddańczy, czołobitny, błagalny, podn. korny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...